مشکلات متداول پکیج (بررسی مشکلات متداول پکیج+ راه حل)

مشکلات متداول پکیج

مشکلات متداول پکیج جزو مسئله هایی است که میتواند زندگی برخی افراد را مختل کند. همچنین امروزه استفاده از پکیج ها در خانه و ساختمان های مختلف رواج یافته است و همه گیر می باشد. این دستگاه گرمایشی مانند هر سیستم دیگری به مراقبت و سرویس دوره ای نیاز دارد که بهتر است اصول استفاده از آن را به خوبی رعایت کنید تا کمتر و محدود تر با مشکل برخورد داشته باشید. اگر شما با مشکلات پکیج ها به خوبی آشنا باشید می توانید به موقع نسبت به رفع آنها اقدام کنید تا جلوی خسارت های سنگین را بگیرید. در ادامه ما به معرفی مشکلات رایج پکیج پرداخته ایم که میتوانید با این اطلاعات مشکل خود را برطرف کنید و یا با تیم پشتیبانی شرکت نوین صنعت تماس بگیرید. 

بررسی کد خطا در تعمیر پکیج ایران رادیاتور

در تعمیر پکیج ایران رادیاتور کد خطاها نقش مهمی دارند که به دو مدل آنالوگ و دیجیتال دسته بندی میشوند. ما در این بخش سعی بر این داریم تا تمامی کد خطا پکیج ایران رادیاتور را برای شما بازگو کنیم.

مدل آنالوگ
30 و 40برد الکترونیک دچار نقص شده و یا سیستم نرم افزاری دچار اشکال شده است.
80ترموستات ایمنی عمل کرده است.
70دمای بیش از حد بیش از  ۸۹ و کمتر از ۱۰۵ درجه سانتی گراد.
70 و 80ایراد در شعله پکیج حین کار
60 و 80یخ زدایی با پمپ روشن
60 و 70یخ زدایی با مشعل روشن
50 و 80مشکل در ترمیستور آب گرم مصرفی (مدار آن باز است)
50 و 70مشکل در ترمیستور آب گرم مصرفی (اتصال کوتاه است)
50 و 70 و 80مشکل در ترمیستور مدار شوفاژ (مدار آن باز است)
50 و 60مشکل در ترمیستور مدار شوفاژ (اتصال کوتاه است)
40 و 70 و 80ترمیستور حدی 105 درجه سانتی گراد قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی است.
40 و 70پرشر سوئیچ آب در وضعیت قطع است (مدار آن باز است)
40 و 80نشت دود در محیط (ترموستات دودکش قطع است)
40 و 60 و 80فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع است.
40 و 60 و 70فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت وصل است.
مدل دیجیتال
E1پرشر سوئچ آب در وضعیت قطع است. (مدار آن باز است)
E2ایراد در شعله پکیج (یون) حین کار
E8ترموستات حدی ۱۰۵ عمل کرده است.
E10نشت دود در محیط (ترموستات دودکش قطع است)
E12،E30،E99برد الکترونیک معیوب است.
E31مشکل در ترمیستور مدار شوفاژ (اتصال کوتاه است)
E32مشکل در ترمیستور مدار شوفاژ (مدار آن باز است)
E41مشکل در ترمیستور آب گرم مصرفی (اتصال کوتاه است)
E42مشکل در ترمیستور آب گرم مصرفی (مدار آن باز است)
E50فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت وصل است.
E51فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع است.
E81ترمیستور حدی ۱۰۵ درجه سانتی گراد قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی است.
E91نوسان ولتاژ برق (بیش از 260 و کمتر از 180)
AFسیستم یخ زدایی

 

کدهای خطای بوتان مدل کالداونیزیا و اپتیما:
چراغ سبز ثابتدر این حالت مشعل روشن است.
چراغ سبز چشمک زن 1 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموشدستگاه در حالت استند بای ( آماده به کار) و عدم تقاضا قرار دارد.
چراغ سبز چشمک زن 0/5 ثانیه روشن و 0/5 ثانیه خاموشاشکال در پرشر آب (تا ده دقیقه) و سپس چراغ قرمز ثابت میشود
اشکال در پرشر دود ( تا ده دقیقه) و سپس چراغ قرمز ثابت میگردد
در حالت زمستانه وقتی آب به دمای تعیین شده میرسد
قطع بودن ترموستات اتاقی در حالت زمستانه
چراغ سبز چشمک زن سریعورود به محدوده سارا
چراغ قرمز چشمک زنقطع بودن ترموستات حد
چراغ قرمز ثابت• NTC گرمایش قطع است
• عدم تشکیل شعله
• ترموستات دود قطع است (در پکیجهای بدون فن)
چراغ زرد چشمک زنحالت حد اکثر توان گرمایشی در کلید انتخاب فصل فعال شده است
چراغ زرد ثابتNTC مصرف قطع است
کدهای خطای بوتان مدل پارما و بیتا:
چراغ سبز و قرمز ثابتاشکال در NTC آب مصرف
چراغ قرمز 0/5 ثانیه روشن 0/5 ثانیه خاموش:• قطع شدن ترموستات حد
• پارازیت شعله
چراغ قرمز 0/2 ثانیه روشن 0/2 ثانیه خاموش:اشکال در NTC گرمایش
چراغ سبز 0/5 ثانیه روشن 0/5 ثانیه خاموش:• قطع بودن پرشر آب
• قطع بودن پرشر دود
کدهای خطای بوتان مدل پرلا و پرلا پرو :
کد E01عدم تشکیل شعله
کد E02عمل کردن ترموستات حد
کد E03فعال شدن پرشر دود
کد E04کمبود فشار آب مدار گرمایش
کد E06NTC آب گرم مصرفی قطع است
کد E07NTC آب گرمایش قطع است
کد E11وجود شعله قبل از فرمان برد
دما +چشمک زن• عمل نمودن پرشر دود
• عمل نمودن ترموستات دود
• کافی نبودن فشار آب گرمایش
ADJتنظیم الکتریکی حد اقل وحد اکثر دمای گرمایش
کدهای خطای بوتان مدل CV 424s :

کد E1

نبود شعله ، قطع گاز

کد E2

فعال شدن ترموستات حد

کد E3

عمل نمودن پرشر دود پس از 2 دقیقه

کد E4

خطای مدولاتور شیرگاز

کد E5

اشکال در NTC مدار گرمایش

کد E6

اشکال در NTC مدار آب گرم مصرفی

کد E7

وصل بودن پرشر دود پیش از روشن شدن فن

کد E8

اشکال در ترموستات اتاقی

کد E9

افزایش دمای آب گرمایش بیش از 95 درجه

کد E13

اشکال نرم افزاری برد

کد E15

اشکال در پرشر دود

کد E17

فعال شدن ترموستات دود

کد E25

یخ زدن مبدل اصلی

کد E27

اشکال در پرشر آب

کد E29

اشکال در مدار برق رسانی شیر گاز

کد E99

خطای عدم تشخیص فن دار بودن یا فن دار نبودن دستگاه

کدهای خطای بوتان مدل روما :
کد A01حس نکردن شعله توسط حسگر
کد A02ترموستات حدی 105 عمل کرده است.
کد A03پرشر دود عمل نموده است
کد A04اشکال در پرشر آب
کد A05خرابی برد
کد A06NTC مصرف
کد A07NTC گرمایش
کد A11حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده
کد ADJتنظیم الکتریکی حد اقل وحد اکثر دمای گرمایش
چشمک زن زمستانه /تابستانه با باز شدن آباشکال در پرشر دود تا 10 دقیقه
چشمک زن زمستانه /تابستانه اشکال در پرشر آب تا 10 دقیق
کدهای خطای پکیج گلدیران
 

کد خطا

علت کد خطا

 

E1

تشکیل نشدن و یا تشخیص ندادن شعله

 

E2

بالا رفتن بیش از حد دما و عمل کردن فیوز حد

 

E3

رخ دادن مشکل در تهویه پرشر فن

 

E4

کم شدن  آب و پایین آمدن فشار مدار گرمایش
که میتوان شیر پرکن مشکی رنگ دستگاه را خلاف عقربه ساعت بچرخانید و وقتی که درجه بار بین1تا1.5 رسید شیر را ببندید

 

E6

در آبگرم مصرفی مشکلی بروز کرده و  NTC خراب است

 

E7

در مرحله گرمایش اشکالی رخ داده NTC آن خراب است

 

E9

سیستم گرمایش دچار یخ‌زدگی شده است

کدهای خطای پکیج گلدیران دیواری مدل PERESTIG 
 

کدخطا

علت کد خطا

 

صدای انفجار

بروز ایراد در تطبیق گاز

 

فشار سنج آب فشار کم را نشان می دهد

خط لوله دچار نشتی شده است
نشتی باید مورد بررسی قرار گیرد و برطرف گردد

 

E1

الکترود دچار شکستگی شده باید تشخیص دهنده جرقه
دریچه و منبع گاز مورد بررسی قرار گیرد

 

E2

اشکال در بالا رفتن بیش از حد دما است

 

E3

بروز اشکال در لوله ابگرم خروجی

 

E4

کم شدن بیش از حد فشار آب
مخزن آب را مجددا پرمیکنند تا فشار به 1 تا 1.5برسد 

 

E6 ,E7

حسگر دما دچار مشکل شده و احتمالا شکسته است 

 

E9

سیستم گرمایش یخزده است دستگاه را مجددا روشن کرده تا دمای آب گرم به بیشتر از 2 درجه برسد

 

بعد از باز کردن شیراب آب داغی بیرون نمی‌آید

نازل گرد و غبار دارد ،نازل را تمیز کنید

 

جریان آب کم است

یک پمپ اضافه باید اضافه کنید تا رفع شود

کدهای خطای پکیج گلدیران مدلpioneer /p262_fwfs (p30)

شماره

کدخطا

علت کد خطا

1

E1

تشکیل نشدن و یا تشخیص ندادن شعله

2

E2

بالا رفتن بیش از حد دما و عمل کردن فیوز حد

3

E3

رخ دادن مشکل در تهویه پرشر فن

4

E4

کم شدن  آب و پایین آمدن فشار مدار گرمایش
که میتوان شیر پرکن مشکی رنگ دستگاه را خلاف عقربه ساعت بچرخانید و وقتی که درجه بار بین1تا1.5 رسید شیر را ببندید

5

E6

در آبگرم مصرفی مشکلی بروز کرده و  NTC خراب است

6

E7

در مرحله گرمایش اشکالی رخ داده NTC آن خراب است

7

E9

سیستم گرمایش دچار یخ‌زدگی شده است

کدهای خطای پکیج گلدیران دیواری مدل PERESTIG

شماره

کدخطا

علت کد خطا

1

صدای انفجار

بروز ایراد در تطبیق گاز

2

فشار سنج آب فشار کم را نشان می دهد

خط لوله دچار نشتی شده است
نشتی باید مورد بررسی قرار گیرد و برطرف گردد

3

E1

الکترود دچار شکستگی شده باید تشخیص دهنده جرقه
دریچه و منبع گاز مورد بررسی قرار گیرد

4

E2

اشکال در بالا رفتن بیش از حد دما است

5

E3

بروز اشکال در لوله ابگرم خروجی

6

E4

کم شدن بیش از حد فشار آب
مخزن آب را مجددا پرمیکنند تا فشار به 1 تا 1.5برسد 

7

E6 ,E7

حسگر دما دچار مشکل شده و احتمالا شکسته است 

8

E9

سیستم گرمایش یخزده است دستگاه را مجددا روشن کرده تا دمای آب گرم به بیشتر از 2 درجه برسد

9

بعد از باز کردن شیراب آب داغی بیرون نمی‌آید

نازل گرد و غبار دارد ،نازل را تمیز کنید

10

جریان آب کم است

یک پمپ اضافه باید اضافه کنید تا رفع شود

کدهای خطای پکیج گلدیران مدل مکس الیت (MAX ELIT GOLDIRAN)

شماره

کدخطا 

شرح خطا

1

E1

کم شدن فشار آب

2

E2

اشکال در ایجاد شعله

3

E3

بروز اشکال در سنسور آب مدار گرمایش

4

E4

بروز ایراد در آب گرم مصرفی

5

E6

بروز ایراد و خطا در فشار هوا

6

E7

بالا رفتن بیش از حد مجاز دما

7

E0

سنسور آب سرد ورودی دچار مشکل شده است

8

EE

انتخاب نادرست کلید DIP بر روی برد کنترل دستگاه

لیست خطاهای پکیج آرایستون مدل اجیس (EGIS)

کد خطا

معنی کد خطا

90/ قرمز

گرمایش بیش از حد

60/50/ زرد

فشار آب دستگاه زیر 0.5 بار است

60/70/ A3 زرد

 مدار گرمایش خراب استNTC

50/70 E / زرد

مدار آب گرم خراب استNTC

70/ زرد

خطای برد اصلی

80/ زرد

ارتباط بین بین برد و نمایشگر مورد استفاده دچار مشکل شده است

40/50/60/70/80/ زرد

فشردن دکمه ریست بیش از 5 مرتبه

70/ قرمز

خطای داخلی برد

قرمز

خرابی الکترود جرقه زن یا بازنشدن گاز

50/60/70/ زرد

نشان دهنده نبود شعله یکنواخت

زرد

در مدل بدون فن، سنسور دود فعال شده است. در مدل فن دارد خطا در پرشر سوئیچ

لیست خطای پکیج آریستون مدل‌های کلاس، کلاس بی، جینوس 36 و جینوس پریمیوم

1- خطاهای مدارگرمایش

کد خطا

معنی کد خطا

101

عدم گردش آب در مدار

 فعال شدن فیوز حد

102

سنسور فشار تشخیص آب خراب است

/104/106/107/105103

عدم گردش یا وجود آب

108

افت فشار در مدار گرمایش

109

فشار سیستم بیش از 3 بار بالارفته است

110

خطا در دمای رفت گرمایش

112

خطا در دمای برگشت گرمایش

114

سنسور محیطی قطع شده و یا اتصال کوتاه رخ داده است

116

سنسور گرمایش از کف قطع شده است

118

خطا در پذیرفتن سنسور رفت یا برگشت

1P1/1P2/1P3

عدم گردش یا وجود آب

1P4

فشار آب داخل مدار گرمایش پایین امده است

2-شرح خطا آب گرم مصرفی

کد خطا

معنی کد خطا

201

خطا در سنسور آب گرم مصرفی

202

سنسور دمای پائینی منبع ذخیره خورشیدی دچار مشکل شده است

203

NTC مبنع ذخیره دچار مشکل شده است

204

سنسور کلکتور خورشیدی دچار مشکل شده است

205

اشکال در حسگر سیستم خورشیدی

207

افزایش دمای بیش از حد کلکتور خورشیدی

208

دمای کلکتور خورشیدی خیلی کم است

209

دمای بیش از حد منبع ذخیره آب مصرفی

3- شرح خطا در برد اصلی

کد خطا

معنی کد خطا

301

برد صفحه نمایش دچار مشکل شده است

302

ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش مختل شده است

303

خطا در برد اصلی

A3 304

فشردن دکمه ریست بیش از 5 مرتبه در مدت 15 دقیقه

E 305.6.7

تجهیزات جانبی برد اصلی دچار مشکل شده است

401

عملکرد مودم مختل شده است

406

عملکرد مودم مختل شده است

407

بروز خطا در سنسور اتاقی احتراق و تشخیص شعله

501

شعله وجود ندارد

502

شعله در زمان فعال بودن شیدز گاز تشخیص داده نشده است

P15

عدم موفقیت در تشکیل شعله برای بار اول

P25

عدم موفقیت در تشکیل شعله برای بار دوم

P35

شعله یکنواخت نیست

P45

سه مرتبه تکرار جدا شدن شعله

ورود هوا / خروج محصولات احتراق

کد خطا

معنی کد خطا

601

ترموستات دود فعال شده است (در نوع محفظه احتراق باز)

602

ترموستات دود فعال شده است

604

سرعت فن پائین بوده و یا پرشر سوئیچ عمل نمی‌کند

A3 607

فعال ماندن پرشر سوئیچ دود

E 6P1

تاخیر در بسته شدن پرشر سوئیچ دود

612

در زمان روشن شدن فن پرشر سوئیچ عمل نمی‌کند

701

باز ماندن یا وجود اتصال کوتاه در سنسور رفت حرارتی ناحیه 2

702

باز ماندن یا وجود اتصال کوتاه در سنسور برگشت حرارتی ناحیه 2

703

باز ماندن یا وجود اتصال کوتاه در سنسور رفت حرارتی ناحیه 3

704

باز ماندن یا وجود اتصال کوتاه در سنسور برگشت حرارتی ناحیه3

706

دما در ناحیه 2 بیش از حد افزایش پیدا کرده است

لیست خطاهای پکیج آریستون مدل گنیا ماکسی

کد خطا

معنی کد خطا

80

افزایش بیش از حد (فیوز حد)

80/70

شعله تشکیل یا تشخیص داده نشده

80/60

سیستم ضد یخ زدگی فعال شده است (در مرحله اول روشن شدن پمپ)

60/70

سیستم ضد یخ زدگی فعال شده است (در مرحله دون روشن شدن پمپ و مشعل)

60/70/80

نشتی در مدار آب به علت اختلاف در بین سنسور‌های رفت و برگشت اصلی بیش از 40 درجه

50

نشتی مدار آب به علت اختلاف بین سنسور‌های رفت و برگشت اصلی بیش از 10 درجه

70/50

مدار NTC ثانویه آب گرم بهداشتی باز است

80/70/50

مدار NTC اصلی آب رفت باز است

80/60/50

مدار NTC  اصلی آب برگشت باز است

70/60/50

مدار NTC اصلی آب برگشت دچار اتصال کوتاه شده است

70/40

تلاش برای احتراق در زمان کار کردن مشعل

60/40

خطای فیوز برد اصلی و یا کابل ارتباطی آن

80/60/40

جریانی توسط فن وجود ندارد

70/60/40

خطای مربوط به پرشر سوئیچ دود

80/50/40

مدار NTC اصلی آب گرم باز است

80/70/50/40

دمای داخل منبع بیشتر از 80 درجه است

30

خطا در برقراری ارتباط بین دو برد

کد خطا پکیج ایساتیس مدل نیو استار

کد E1: افت فشار آب مدار گرمایش.

کد E2: عدم تشکیل یا تشخیص شعله.

کد E3: اشکال در NTC مدار گرمایش.

کد E4: اشکال در NTC آب مصرفی.

کد E6: انسداد دودکش – خظای پرشرسوئیچ دود.

کد E7: افزایش دمای مدار گرمایش(فعال شدن کلید حرارتی)

کد E8: عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش.

کد E9: محل جامپر S4 را تغییر دهید.

کد EE: دیپ سوئیچ و یا جامپر بر روی برد اصلی جابجا شده.

کد خطا پکیج ایساتیس مدل سوپر لوکس

کد خطا 40-50-60-70-80: دکمه ریست بیش از 5 مرتبه فشرده شده است – گیر کردن دکمه ریست.

کد خطا 40-50: عدم گردش آب

کد خطا 50-60-70: شعله تشخیص داده شده در حالی که شیر گاز بسته است.

کد خطا 50-70-80: قطع شعله به دلیل خیزش شعله

کد خطا 60-70: عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای رفت آب مدار گرمایش مرکزی.

کد خطا 70: خطا در ارتباط برد اصلی با پنل کنترل

کد 80: خطای برد اصلی

کد خطا 40-60-80: خطا در اولین تلاش برای تشکیل شعله

کد خطا 50-60-80: خطا در دومین تلاش برای تشکیل شعله

کد خطا 70-80: عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای برگشت آب مدار گرمایش مرکزی

کد 90: افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش.

علامت خانه: نقص در خروج گازهای خروجی(خطای پرشرسوئیچ هوا)

علامت شعله: عدم تشکیل شعله

عیب یابی کد ارور پکیج ایساتیس مدل کاریز

کد E01: گرمای بیش از حد

کد E02: تغییر دمای آب‌گرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 7 درجه باشد و این حالت برای 3 مرتبه تکرار شود.

کد E3: تغییر دمای آب گرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 20 درجه باشد و یا تغییر دمای آب گرم برگشت در یک ثانیه بیشتر از 20 درجه باشد.

کد E4: دمای آب گرم گرمایش رفت 55 درجه از برگشت بیشتر بوده و این روند 3 مرتبه تکرار گردد.

کد E5: دمای آب گرم گرمایش برگشت 10 درجه از رفت بیشتر بوده و این روند 3 مرتبه تکرار گردد.

کد E6: دمای آب گرم گرمایش برگشت 30 درجه از رفت بیشتر است.

کد E10: خطا در قرائت سنسور فشار.

کد E11: فشار آب در مدار کمتر از 0.4 بار است.

کد E12: فشار مدار آب بیشتر از 3 بار است.

کد E13: خرابی سنسور رفت گرمایش NTC1

کد E14: خرابی سنسور برگشت گرمایش NTC2

کد E15: خرابی سنسور آب بهداشتی NTC3

کد E16: خطا در سنسور خارجی NTC4

کد E21: وجود خطا در برد که باعث توقف پکیج می‌شود.

کد E30: در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود تشخیص شعله.

کد E31: تشکیل شعله وقتی شیرگاز بسته است.

کد E32: در صورت پرش شعله از روی سطح برنر (10 مرتبه پرش در یک مرتبه درخواست گرمایش)

کد E41: قبل از شروع سیکل تشکیل شعله، پرشر‌سوئیچ هوا فعال باشد.

کد E42: در حین کار پکیج، پرشر سوئیچ باز شده باشد.

کد E43: تاخیر در بسته شدن پرشر‌سوئیچ هوا

کد E50: عدم اتصال کانکتور CN4

کد E51: عدم اتصال کانکتور CN10

کد E60: خطا در قسمت پمپ.

کد E61: اختلال در کارکرد پمپ.

کد P01: تغییر دمای آب گرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 7 درجه باشد.

کد P02: دمای آب گرم گرمایش رفت 55 درجه از برگشت بیشتر باشد.

کد P03: دمای آب گرم گرمایش برگشت 10 درجه از رفت بیشتر باشد.

کد P06: فشار پایین آب مسیر گرمایش.

کد P07: فشار بالای آب مسیر گرمایش.

کد P21: اولین شکست در به وجود آمدن شعله.

کد P22: دومین شکست در به وجود آمدن شعله

کد P23: قطع شعله در حین کار پکیج

کدهای خطای پکیج تاچی تیپ A:

خطای E1 :

نقص در احتراق (شعله تشکیل یا ثابت نمیشود)

 • گاز به دستگاه وارد نمیشود
 • فشار گاز خیلی کم یا زیاد است
 • اتصال سیم برق شیرگاز برقرار نمیباشد
 • در قسمت برد اتصال الکترود جرقه زن یا شیرگاز قطع است
 • الکترود جرقه زن خراب یا سولفاته شده یا حرارت به آن نمی رسد
 • شیرگاز سیت 845 کثیف شده و گاز به خوبی از آن رد نمی شود

خطای E2 :

نقص به علت گرم شدن مبدل بیش از حد

 • پمپ دستگاه معیوب یا سوخته است
 • شیر سه راهه برقی خراب یا سوخته است
 • شیر مدار رفت و برگشت گرمایش بسته است
 • فیوز حد معیوب است
 • مدار بای پس باز و یا کثیف شده است

خطای E3 :

نقص در تهویه

 • پرشر سوییچ فن خراب است
 • فن خراب است یا کثیف است
 • مسیر دودکش گرفته است
 • پروانه فن با اشیائ خارجی درگیر شده است
 • اتصال برد مدار قطع است

خطای E4

نقص به علت کم بودن آب

 • پرشر آب معیوب است یا لوله مسی متصل به آن مسدود است
 • فشار آب خیلی کم است
 • اتصال آن به برد قطع است

خطای E6

نقص در حسگر دمای آب گرمایش (NTC R)

 • NTC  خراب است
 • اتصال سیم آن با برد قطع است

خطای E7

نقص در حسگر دمای آب مصرف

 • NTC خراب است
 • اتصال سیم آن با برد قطع است
کدهای خطای تیپ B:

نقص در احتراق

 • گاز به دستگاه وارد نمیشود
 • فشار گاز خیلی کم یا زیاد است
 • اتصال سیم برق شیرگاز برقرار نمیباشد
 • در قسمت برد اتصال الکترود جرقه زن یا شیرگاز قطع است
 • الکترود جرقه زن خراب یا سولفاته شده یا حرارت به آن نمی رسد
 • شیرگاز سیت 845 کثیف شده و گاز به خوبی از آن رد نمی شود

خطای E2 تیپ B

نقص در تهویه  (عدم وصل پرشر فن در لحظه استارت اولیه فن)

 • مسیر دودکش بسته است
 • پرشر فن خراب است
 • فن خراب است
 • اتصال برد قطع است

خطای E3 تیپ B

نقص در سنسور تهویه (عدم قطع پرشر فن بعد از اتمام کارکرد فن)

 • پرشر فن خراب میباشد
 • ونتوری داخل فن خراب است

خطای E4 تیپ B

نقص به علت گرم شدن بیش از حد مبدل

 • پمپ دستگاه معیوب یا سوخته است
 • شیر سه راهه برقی خراب یا سوخته است
 • شیر مدار رفت و برگشت گرمایش بسته است
 • فیوز حد معیوب است
 • مدار بای پس باز و یا کثیف شده است
 •  

خطای E5  تیپ B

نقص در سنسور آب سرد ورودی

 • NTC (G12)  معیوب است (تک مبدله)
 • آی سی برد معیوب است (دو مبدله)

خطای E6 تیپ B

نقص در حسگر آب گرم بهداشتی

خطای E7 تیپ  B

نقص در حسگر مدار گرمایش

خطای E8  تیپ B

برد کنترل خراب است

خطای E9 تیپ B

نقص به علت کمبود فشار آب

 • موارد ذکر شده در قبل
کد خطاهای پکیج Radiant

کد خطا : E01

شرح خطا: عدم تشخیص یا تشکیل شعله .

کد خطا : E02

شرح خطا: افزایش دمای گرمایش به بیش از 95 درجه سانتیگراد (فعال شدن کلید حرارتی ).

کد خطا : E03

شرح خطا: فعال شدن پرشر سوئیچ دود .

کد خطا : E05

شرح خطا: اشکال در NTC شوفاژ (گرمایش) .

کد خطا : E06

شرح خطا: اشکال در NTC مصرفی.

کد خطا : E08

شرح خطا: خطای یخ زدگی در مسیر گرمایش .

کد خطا : E09

شرح خطا: خطای یخ زدگی در مسیر مصرفی .

کد خطا : E14

شرح خطا: انسداد دودکش یا اشکال در پرشر سوئیچ دود .

کد خطا : E17

شرح خطا: مدولار کردن شیر گاز .

کد خطا : E18

شرح خطا: نقص در مدار گرمایش .

کد خطا : E21

شرح خطا: خطا در برنامه ریزی پارامترها و یا از بین رفتن حافظه (خطای داخلی برد) .

کد خطا : E22

شرح خطا: خطا در برنامه ریزی پارامترها و یا از بین رفتن حافظه (خطای داخلی برد).

کد خطا : E35

شرح خطا: خطا در حسگر شعله .

کد خطا : E40

شرح خطا: خطا منبع تغذیه برد .

کد خطا : H2O

شرح خطا: افت فشار آب مدار گرمایش .

ارورهای پکیج گئومات Geomat

کد خطا : 31

شرح خطا: ریموت کنترل نامناسب .

کد خطا : 7

شرح خطا: فعال کردن تست دوم ( دودکش پک کن ) – دکمه سرویس به مدت 7 ثانیه باعث می شد تا پکیج 15 دقیقه در حداکثر گرمایش کار کند .

کد خطا : 8

شرح خطا: تحت پشتیبانی ضد یخ .

کد خطا : E01

شرح خطا: قفل شدن یونیزاسیون شامل = عدم وجود گاز – خرابی یا قطع الکترود جرقه و ارت – خرابی یا تنظیم نبود شیر گاز – اگر جرقه نزند = جابجایی سیم فاز و نول – خرابی یا قطعی حسگر .

کد خطا : E02

شرح خطا: خرابی ترموستات ایمنی یا قطعی کابل مربوطه .

کد خطا : E03

شرح خطا: خرابی پرشر سوئیچ هوا یا شیلنگ یا ونتوری

کد خطا : E05

شرح خطا: کارکرد نادرست سنسور گرمایش – قطعی کابل مربوطه .

کد خطا : E06

شرح خطا: کارکرد نادرست سنسور آبگرم مصرفی – قطعی کابل مربوطه .

کد خطا : E17

شرح خطا: از کار افتادن مدولاتور شیر گاز .

کد خطا : E22

شرح خطا: نیاز به برنامه ریزی پارامترها .

کد خطا : E77

شرح خطا: اشکال در برق ورودی .

کد خطا : H2O

شرح خطا: کمبود فشار آب – خرابی یا قطعی پرشر آب .

کد خطا های پکیج مرکوری


در هنگام استفاده از پکیج دیواری مرکوری، برخی از کاربران ممکن است با ارور های مختلف مواجه شوند. این ارور ها ممکن است به دلایل مختلفی مانند نصب نادرست پکیج، نقص یا تداخل در روند کاری پکیج ایجاد شود. در ادامه به بررسی برخی از کد خطا های پکیج مرکوری میپردازیم.

مدل: Combo DC28
کد خطا : CO

شرح خطا: نمایان شدن حالت یخ زدایی – کلید محافظ یخ زدگی خاموش است و دمای محیط محل نصب دستگاه پایین است .

کد خطا : CS

شرح خطا: سنسور برگشت مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

کد خطا : DH

شرح خطا: جرقه نمیزند و یا شعله ایجاد نمی شود – شیر گاز بسته است – مجرای لوله گاز باریم است یا گرفته شده است .

کد خطا : Fy

شرح خطا: فن بعد از چند ثانیه متوقف می شود – خروجی دود کش مسدود است – سوئیچ ایمنی دودکش خراب است – شلنگ سوئیچ ایمنی دودکش بیرون آمده است .

کد خطا : GS

شرح خطا: مشعل بدون عبور آب از مبدل حرارتی روشن می شود – پمپ کار نمی کند – شیر های مسیر گرمایش بسته یا مسدود است – رد کنترل فرمان را چک کنید .

کد خطا : HS

شرح خطا: سنسور برگشتن مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

کد خطا : Sy

شرح خطا: خروج آب گرم مصرفی اشکال دارد – سنسور آبگرم مصرفی خراب است یا خوب نصب نشده است .

کد خطا : yL

شرح خطا: دستگاه کار نمی کند – فشار آب زیر نیم بار است .

مدل: Combo ND28
کد خطا : CO

شرح خطا: نمایان شدن حالت یخ زدایی – کلید محافظ یخ زدگی خاموش است و دمای محیط محل نصب دستگاه پایین است .

کد خطا : CS

شرح خطا: سنسور برگشت مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

کد خطا : DH

شرح خطا: جرقه نمیزند و یا شعله ایجاد نمی شود – شیر گاز بسته است – مجرای لوله گاز باریم است یا گرفته شده است .

کد خطا : Fy

شرح خطا: فن بعد از چند ثانیه متوقف می شود – خروجی دود کش مسدود است – سوئیچ ایمنی دودکش خراب است – شلنگ سوئیچ ایمنی دودکش بیرون آمده است .

کد خطا : GS

شرح خطا: مشعل بدون عبور آب از مبدل حرارتی روشن می شود – پمپ کار نمی کند – شیر های مسیر گرمایش بسته یا مسدود است – رد کنترل فرمان را چک کنید .

کد خطا : HS

شرح خطا: سنسور برگشتن مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

کد خطا : Sy

شرح خطا: خروج آب گرم مصرفی اشکال دارد – سنسور آبگرم مصرفی خراب است یا خوب نصب نشده است .

کد خطا : yL

شرح خطا: دستگاه کار نمی کند – فشار آب زیر نیم بار است .

مدل: جنیوس 26
کد خطا : CO

شرح خطا: نمایان شدن حالت یخ زدایی – کلید محافظ یخ زدگی خاموش است و دمای محیط محل نصب دستگاه پایین است .

کد خطا : CS

شرح خطا: سنسور برگشت مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

کد خطا : DH

شرح خطا: جرقه نمیزند و یا شعله ایجاد نمی شود – شیر گاز بسته است – مجرای لوله گاز باریم است یا گرفته شده است .

کد خطا : Fy

شرح خطا: فن بعد از چند ثانیه متوقف می شود – خروجی دود کش مسدود است – سوئیچ ایمنی دودکش خراب است – شلنگ سوئیچ ایمنی دودکش بیرون آمده است .

کد خطا : GS

شرح خطا: مشعل بدون عبور آب از مبدل حرارتی روشن می شود – پمپ کار نمی کند – شیر های مسیر گرمایش بسته یا مسدود است – رد کنترل فرمان را چک کنید .

کد خطا : HS

شرح خطا: سنسور برگشتن مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

کد خطا : Sy

شرح خطا: خروج آب گرم مصرفی اشکال دارد – سنسور آبگرم مصرفی خراب است یا خوب نصب نشده است .

کد خطا : yL

شرح خطا: دستگاه کار نمی کند – فشار آب زیر نیم بار است .

مدل: مگا پلاس 24
کد خطا : CO

شرح خطا: نمایان شدن حالت یخ زدایی – کلید محافظ یخ زدگی خاموش است و دمای محیط محل نصب دستگاه پایین است .

کد خطا : CS

شرح خطا: سنسور برگشت مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

کد خطا : DH

شرح خطا: جرقه نمیزند و یا شعله ایجاد نمی شود – شیر گاز بسته است – مجرای لوله گاز باریم است یا گرفته شده است .

کد خطا : Fy

شرح خطا: فن بعد از چند ثانیه متوقف می شود – خروجی دود کش مسدود است – سوئیچ ایمنی دودکش خراب است – شلنگ سوئیچ ایمنی دودکش بیرون آمده است .

کد خطا : GS

شرح خطا: مشعل بدون عبور آب از مبدل حرارتی روشن می شود – پمپ کار نمی کند – شیر های مسیر گرمایش بسته یا مسدود است – رد کنترل فرمان را چک کنید .

کد خطا : HS

شرح خطا: سنسور برگشتن مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

کد خطا : Sy

شرح خطا: خروج آب گرم مصرفی اشکال دارد – سنسور آبگرم مصرفی خراب است یا خوب نصب نشده است .

کد خطا : yL

شرح خطا: دستگاه کار نمی کند – فشار آب زیر نیم بار است .

مدل: مگاترم
کد خطا : E1

شرح خطا: عدم تشکیل یا تشخیص شعله .

کد خطا : E3

شرح خطا: سنسور NTC گرمایش .

کد خطا : E4

شرح خطا: انسداد دودکش – خطای پرشر سوئیچ دود .

کد خطا : E5

شرح خطا: انسداد دودکش – خطای پرشر سوئیچ دود .

کد خطا : E6

شرح خطا: حسگر شعله معیوب است .

کد خطا : E7

شرح خطا: بالا رفتن دمای مدار گرمایش .

کد خطا : E8

شرح خطا: بالا رفتن دمای مدار گرمایش بیش از 85 درجه .

کد خطا : E9

شرح خطا: افزایش دمای مدار گرمایش به بیش از 95 درجه (فعال شدن کلید حرارتی ) .

کد خطا : EC

شرح خطا: سوکت های روی برد یا برد کنترل .

کد خطا : EE

شرح خطا: سنسور NTC آبگرم مصرفی .

کد خطا : EF

شرح خطا: دمای آبگرم مصرفی بیش از 85 درجه .

کد خطا : EL

شرح خطا: سنسور آب سرد ورودی اشکال دارد .

کد خطا : E0

شرح خطا: افت فشار آب مدار گرمایش .

کد خطای پکیج لورچ

ارور E1

این خطا مربوط به عدم تشکیل شعله، جرقه‌زن، شیر گاز برقی، سیستم دودکش، پرشر سوئیچ دود و پرشر سوئیچ هوا را بررسی یا تعویض کنید.

ارور E2

خرابی پرشر سوئیچ فن.

ارور E3

خرابی سنسور دمای سیستم گرمایشی است.

ارور E4

خرابی سنسور دمای آب گرم مصرفی است

ارور E5

نقص در شیر گاز.

ارور E6

عدم گردش آب به دلیل دمای بیش از حد مدار گرمایش.

ارور E8

عدم کارکرد دستگاه به دلیل افت فشار

ارور E9

  به دلیل فعال نشدن سنسور حد ایجاد می‌شود

ارور E13

خطا در برد الکترونیکی پکیج.

ارور E70

افت ولتاژ برق ورودی به دستگاه

ارور E77

خطای E77 به دلیل کاهش توان دستگاه یا وجود خطای داخلی در سیستم است. این خطا معمولاً خودبه‌خود از بین می‌رود. در صورت تکرار، دکمه ریست را فشار دهید و با تعمیرکار مجاز تماس بگیرید.

نوین صنعت با سال ها تجربه در زمینه تعمیرات انواع لوازم خانگی و لوازم گرمایشی و سرمایشی

پاسخگویی سریع

تضمین کیفیت خدمات

تکنسین هایی مجرب و متخصص

اطلاعات تماس

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، میدان امام حسین

ارتباط با ما

شماره تماس دفتر مرکزی : 02136604272
ایمیل: info@novin-sanatco.com

شما می توانید درصورت انتقاد و پیشنهادات خود جهت بالاتر بردن کیفیت خدمات از طریق فرم زیر با ما در ارتیاط باشید.

ارسال پیام

نوین صنعت مرکز تخصصی تعمیرات انواع لوازم خانگی و پکیج

اعزام تکنسین در کمترین زمان ممکن